Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility

Jubileusz 94 urodzin Pani Zofii Bryńskiej

JUBILEUSZ 94 URODZIN PANI ZOFII BRYŃSKIEJ

W dniu 07.10.2019 roku Jubileusz 94 urodzin obchodziła Pani Zofia Bryńska. Z tej okazji w dniu wczorajszym na ręce Jubilatki zostały złożone życzenia oraz prezent przez Zastępcę Wójta Gminy Kaliska Pana Łukasza Kruszyńskiego oraz Kierownika GOPS Monikę Szmaglińską.

Pani Zofia po raz kolejny przyjęła gości bardzo ciepło i miło w gronie bliskich. Jej aktywność zawodowa wywołuje w kazdym zachwyt i podziw.

Zadania wynikające z prowadzonej działalności towarzyszą jej od 1974 roku i wymagają w dalszym ciągu pełnej dyspozycyjności.

Gratulujemy zarówno aktywności jak i przychylnego zdrowia, które towarzyszy Szanownej jubilatce każdego dnia. W imieniu władz Gminy oraz wszystkich mieszkańców życzymy nienagannego zdrowia oraz dalszej dobrej kondycji fizycznej.