Accessibility

Jubileusz 94 urodzin Pani Zofii Bryńskiej

JUBILEUSZ 94 URODZIN PANI ZOFII BRYŃSKIEJ

W dniu 07.10.2019 roku Jubileusz 94 urodzin obchodziła Pani Zofia Bryńska. Z tej okazji w dniu wczorajszym na ręce Jubilatki zostały złożone życzenia oraz prezent przez Zastępcę Wójta Gminy Kaliska Pana Łukasza Kruszyńskiego oraz Kierownika GOPS Monikę Szmaglińską.

Pani Zofia po raz kolejny przyjęła gości bardzo ciepło i miło w gronie bliskich. Jej aktywność zawodowa wywołuje w kazdym zachwyt i podziw.

Zadania wynikające z prowadzonej działalności towarzyszą jej od 1974 roku i wymagają w dalszym ciągu pełnej dyspozycyjności.

Gratulujemy zarówno aktywności jak i przychylnego zdrowia, które towarzyszy Szanownej jubilatce każdego dnia. W imieniu władz Gminy oraz wszystkich mieszkańców życzymy nienagannego zdrowia oraz dalszej dobrej kondycji fizycznej.