Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Informacja ze szkolenia na temat udostępniania kwater agroturystycznych i innych obiektów

 

W poniedziałek, 19 czerwca, w Urzędzie Gminy Kaliska odbyło się szkolenie dla właścicieli kwater agroturystycznych oraz innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. Na szkolenie przybyły też osoby zainteresowane podjęciem tego typu działalności. Omawiane tematy dotyczyły kwestii podatkowych, bezpieczeństwa żywienia turystów oraz ogólnych zasad prowadzenia działalności agroturystycznej. Przeprowadzenie szkolenia możliwe było dzięki przychylności Urzędu Skarbowego w Starogardzie Gdańskim, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Starogardzie Gdańskim oraz Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Nowej Wsi Rzecznej.  Wójt Gminy Kaliska serdecznie dziękuje przedstawicielom tych instytucji: Zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego p. Januszowi Pochylczukowi, Kierownikowi czynności analitycznych i sprawdzających p. Sylwestrowi Dorawa, pracownikowi PSSE – p. Elwirze Litwin oraz Doradcy z Zespołu Doradztwa Rolniczego p. Grażynie Ormanin za przygotowanie i przekazanie potrzebnych informacji. Wszystkich zainteresowanych tą tematyka informujemy, iż materiały ze szkolenia dostępne są w Urzędzie Gminy Kaliska w pok. 22.