Urząd zamknięty do odwołania

Ze względu na rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19, Urząd Gminy w Kaliskach z dniem 23 marca zamknięto dla interesantów. Dlatego prosimy o załatwienie pilnych spraw telefonicznie, drogą mailową, poprzez e-PUAP, bądź odłożenie ich na późniejszy termin.  Numery telefonów do wszystkich pracowników dostępne są TUTAJ.

Tymczasowe zasady odbioru dowodów osobistych. Ze względu na zagrożenie koronawirusem dowody będzie można otrzymać w urzędzie gminy w poniedziałek, wtorek, czwartek piątek, wyłącznie w godzinach 8.00 - 10.30, w środę od godziny 14.30 – 16.30. Aby odebrać dokument należy zadzwonić do Urzędu tel. 58 5989201, potwierdzić dostępność dowodu i umówić termin jego odbioru. W przypadku uzyskania odpisu aktu urodzenia, zgłoszenia zgonu należy kontaktować się telefonicznie w celu umówienia indywidualnej wizyty.

Jednocześnie prosimy przedsiębiorców o składanie elektronicznych wniosków bezpośrednio do CEiDG. Do odwołania nie ma możliwości składania papierowych wniosków w Urzędzie.

Accessibility

Informacja o wynikach ankiety dot. oceny jakości i dostępności do usług publicznych

Informacja o wynikach ankiety dotyczącej oceny jakości i dostępności do usług publicznych w Gminie Kaliska przeprowadzonej w dniach od 14 stycznia 2020 r. do 4 lutego 2020 r.

 

Zarządzeniem nr 10/2020 Wójta Gminy Kaliska z dnia 10 stycznia 2020 roku ogłoszone zostało przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kaliska. Konsultacje zostały przeprowadzone celem uzyskania informacji na temat satysfakcji klientów z jakości usług dostępnych w Urzędzie Gminy w Kaliskach. Badanie w tym zakresie przeprowadzone zostało w formie przyjmowania ankiet w postaci papierowej oraz elektronicznej w dniach od 14 stycznia  do 4 lutego 2020 r. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach byli pełnoletni mieszkańcy Gminy Kaliska, przedstawiciele firm, członkowie organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele administracji publicznej. Ankieta była dostępna w wersji papierowej w sekretariacie. Ponadto wersja elektroniczna została udostępniona na stronie internetowej Gminy Kaliska oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kaliska. Ankieta mogła być też przesyłana elektronicznie za pomocą stworzonego formularza internetowego.

Zgodnie z ww. Zarządzeniem Wójt Gminy Kaliska podaje informacje o wynikach ankiety dotyczącej jakości i dostępności do usług publicznych w Gminie Kaliska przeprowadzonej w

 

Informacja o wynikach ankiety.pdf

 

                                                                                                                                                     Wójt Gminy Kaliska

                                                                                                                                                       Sławomir Janicki