Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Informacja o wyborach ławników sądowych na lata 2016-2019

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015r. kadencji ławników, informuje się, że do dnia 30 Czerwca 2015r. będą przyjmowane karty zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych na lata 2016-2019. Szczegóły w załączniku dostępnym poniżej.

http://bip.kaliska.pl/zalaczniki/793/doc00563820150609141039_10-06-2015_07-05-38.pdf