Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility

Informacja o wyborach ławników sądowych na lata 2016-2019

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015r. kadencji ławników, informuje się, że do dnia 30 Czerwca 2015r. będą przyjmowane karty zgłoszenia kandydatów na ławników sądowych na lata 2016-2019. Szczegóły w załączniku dostępnym poniżej.

http://bip.kaliska.pl/zalaczniki/793/doc00563820150609141039_10-06-2015_07-05-38.pdf