Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility
UE

Informacja dot. zwrotu podatku akcyzowego

 Wójt Gminy Kaliska informuje wszystkich producentów rolnych, że do dnia 28 lutego 2021 roku  można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rok 2021.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

-faktury VAT (lub ich kopie) stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

-oświadczenie zawierające szczegółowe informacje o producencie rolnym ubiegającym się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (numer gospodarstwa rolnego; forma prawna beneficjenta; kategoria przedsiębiorstwa; klasa PKD).

-producenci rolni posiadający bydło ubiegający się o zwrot obowiązani są dołączyć informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła za 2020 r. wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć do Urzędu Gminy Kaliska.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr (58) 58-89-201 wew. 524.