Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility

Informacja dot. XX Sesji Rady Gminy Kaliska

Informuję, iż w zaistniałej sytuacji  XX Sesja Rady Gminy Kaliska odbędzie się w dniu 24 marca 2020 roku o godzinie 18:00 z wyłączeniem mieszkańców. Osoby zainteresowane przebiegiem sesji zachęcamy do jej śledzenia online na stronie internetowej www.kaliska.pl w zakładce Transmisje z obrad Rady Gminy.

 

 

Materiały na sesję dostępne są na stronie internetowej Gminy Kaliska w zakładce „eSesja Portal Mieszkańca”

http://www.kaliska.esesja.pl/posiedzenie/e4b9fa7e-6f5c-4

 

 

                                                                                                                                              Przewodniczący

                                                                                                                                           Rady Gminy Kaliska

                                                                                                                                              Zbigniew Szarafin