Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Informacja dla rolników

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

Informujemy osoby zainteresowane, że za tydzień 9 czerwca (wtorek) od godziny 9.30 do godziny 14.00; w Urzędzie Gminy w Kaliskach, w pokoju (sala narad) przyjmować będzie doradca z Ośrodka Doradztwa Rolniczego Pan Artur Domert.

Zapraszamy w tym dniu rolników z wnioskami o przyznanie płatności obszarowych i rolno środowiskowych oraz z innymi problemami związanymi z rolnictwem.