Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Inf. dot. możliwości składania dokumentów w Urzędzie Gminy w Kaliskach

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW I OSÓB, KTÓRE CHCĄ ZŁOŻYĆ DOKUMENTY W URZĘDZIE GMINY I GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W dniu 03.04.2020 roku zostanie uruchomiony punkt przyjmowania korespondencji dla Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przy wejściu głównym po lewej stronie mogą Państwo przez wykonany otwór zostawić w skrzynce odbiorczej korespondencję w wersji papierowej adresowaną wyłącznie do wyżej wymienionych podmiotów.
W sprawach pilnych należy kontaktować się telefonicznie z sekretariatem urzędu lub pracownikiem (telefony udostępnione w komunikacie na stronie http://kaliska.pl/).