Zmiana organizacji pracy w Urzędzie Gminy od dnia 19 października 2020 r.

Wprowadza się ograniczenia w zakresie bezpośredniej obsługi klientów przez pracowników Urzędu Gminy w Kaliskach od dnia 19 października 2020 r. do odwołania.

Zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa klientów - w celu załatwienia spraw w Urzędzie. Obsługa klientów odbywa się wyłącznie poprzez telefon, mailowo i platformę e-Puap, wyjątek stanowi rejestracja zgonów oraz sytuacje kryzysowe. W szczególnych przypadkach można uwzględnić wizytę osobistą w urzędzie, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Dokumenty należy składać do skrzynki podawczej w wejściu do budynku Urzędu Gminy.

Powyższe zasady dotyczą również obsługi klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliskach.

Accessibility

Inf. dot. możliwości składania dokumentów w Urzędzie Gminy w Kaliskach

WAŻNA INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW I OSÓB, KTÓRE CHCĄ ZŁOŻYĆ DOKUMENTY W URZĘDZIE GMINY I GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ
W dniu 03.04.2020 roku zostanie uruchomiony punkt przyjmowania korespondencji dla Urzędu Gminy oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przy wejściu głównym po lewej stronie mogą Państwo przez wykonany otwór zostawić w skrzynce odbiorczej korespondencję w wersji papierowej adresowaną wyłącznie do wyżej wymienionych podmiotów.
W sprawach pilnych należy kontaktować się telefonicznie z sekretariatem urzędu lub pracownikiem (telefony udostępnione w komunikacie na stronie http://kaliska.pl/).