Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

II Samorządowe regaty województwa pomorskiego o puchar Marszałka Mieczysława Struka

      

ZAWIADOMIENIE O REGATACH

 
1. CEL REGAT:
- Regaty maja charakter rekreacyjno-sportowy
- Wyłonienie najlepszych załóg żeglarzy w sezonie 2012
- Integracja środowiska samorządowców Województwa Pomorskiego
- Podniesienie poziomu umiejętności żeglarskich
- Wymiana doświadczeń i przekazanie informacji o przedsięwzięciach dla żeglarzy i turystów w województwie pomorskim.

2. TERMIN I MIEJSCE REGAT:
- 25.05.2012r. (piątek) - Zatoka Pucka

3. ORGANIZATOR:
- Harcerski Ośrodek Morski

4. WSPÓŁORGANIZATORZY:
- Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
- Polskie Stowarzyszenie Klasy Puck

5. BIURO REGAT:
Harcerski Ośrodek Morski 84-100 Puck, ul. Żeglarzy 1
tel. (058) 673 21 50, (058) 673 25 65
regaty@klasapuck.org www.klasapuck.org
Informacji udziela Sławomir Dębicki 0 501 674 698; (058) 673 21 50.

6. ZGŁOSZENIA DO REGAT:
E-mail lub osobiści do godz.1000 w dniu rozpoczęcia regat. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

7. WYMAGANIA OD UCZESTNIKÓW:
- liczba członków załogi - 3 lub 4 osoby
- prowadzący jednostkę minimum w stopniu żeglarza jachtowego
- znajomość przepisów PZŻ, Przepisów Regatowych, przestrzeganie instrukcji żeglugi.

8. SPOSÓB PROWADZENIA REGAT:
Przewiduje się rozegranie 5 wyścigów. Przy rozegraniu 4 wyścigów najgorszy rezultat zostanie odrzucony. Szczegóły poda Sędzia Główny w instrukcji żeglugi i komunikacie sędziowskim. Regaty zostaną uznane za ważne przy rozegraniu min.2 wyścigów.

9. PROGRAM REGAT:
9.00-10.00    przyjmowanie zgłoszeń do regat, losowanie łodzi, przygotowywanie łodzi do regat
10.00             otwarcie regat, odprawa sterników
11.00-15.00  regaty               
16.00-18.00  zdawanie sprzętu, obliczanie wyników przez komisję, posiłek regatowy, przekazanie informacji
                      o przedsięwzięciach dla żeglarzy
18.00             ogłoszenie wyników                                       

10. INFORMACJE ORGANIZACYJNE:
- Wpisowe do regat 100zł/osoba ( 300zł/400zł załoga) na konto nr 96 8348 0003 0000 0000 3896 0001
- Opłata protestowa 150 zł
- Istnieje możliwość noclegu i wyżywienia w HOM
- Rezerwacje tel.(058) 673 21 50 lub 0 502 674 698 , e-mail hom@hompuck.org

11. W RAMACH WPISOWEGO ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
- ubezpieczenie NW uczestników
- posiłek regatowy
- łodzie do regat oraz kamizelki asekuracyjne dla uczestników regat
- nagrody dla uczestników
- prawo startu na żaglach (do łodzi klasy „Puck”) własnych lub sponsora oraz