Accessibility

Harpagan w Czarnej Wodzie

 

 

            Czterdziesta trzecia edycja Ekstremalnego Rajdu na Orientacje odbędzie się w dniach 20-22 kwietnia br. w Czarnej Wodzie. Bazą dla uczestników będzie miejscowy Zespół Szkół Publicznych. Organizatorem imprezy jest Pomorski Klub Orientacji HARPAGAN z Gdańska, patronat honorowy nad nią objął Burmistrz Miasta Czarna Woda.

Rajd łączy w jednym miejscu i czasie elementy turystyki pieszej i rowerowej. Każdy startujący otrzyma mapę z zaznaczonymi na niej punktami kontrolnymi, do których drogę ustala indywidualnie. Zadaniem uczestnika jest odnalezienie w regulaminowym czasie tych miejsc, w których znajduje się zatwierdzająca osiągnięcie celu obsługa Rajdu.

Harpagan jest imprezą z ponad 20 letnia tradycją. Początkowo starowali w niej wyłącznie piechurzy, ale już w 1995 r. przygotowano trasy dla rowerzystów. Od roku 2000  każdorazowo w rajdzie bierze udział ponad 500 osób.

Konkurencje:

1.dystans 100 km pieszej w czasie nie dłuższym niż 24 godziny na Trasie Pieszej 100,

2.dystans 200 km rowerem w czasie nie dłuższym niż 12 godzin na Trasie Rowerowej 200,

3.dystans 50 km pieszo i 100 km rowerem w czasie nie dłuższym niż 18 godzin na Trasie Mieszanej,

4.dystansu 50 km pieszo w czasie nie dłuższym niż 12 godzin na Trasie Pieszej 50,

5.dystansu 100 km rowerem w czasie nie dłuższym niż 8 godzin na Trasie Rowerowej 100

 

Więcej informacji na www.harpagan.pl

 

Zapraszamy do Czarnej Wody