Urząd Gminy otwarty dla interesantów od 1 czerwca 2020r.

Ze względu na stopniowe znoszenie obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, urzędy administracji publicznej, w tym samorządowej, są zobowiązane do przywrócenia bezpośredniej obsługi obywateli z zachowaniem odpowiednich rygorów sanitarnych.

Od poniedziałku, t.j. 1 czerwca b.r. klienci Urzędu Gminy Kaliska będą obsługiwani bezpośrednio w biurach budynku. Do urzędu będzie można wejść głównym wejściem. Podczas załatwiania spraw interesanci zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad:

Urząd będzie czynny w godzinach:

Pomimo przywrócenia bezpośredniej obsługi interesantów w trosce o bezpieczeństwo własne i klientów zapraszamy do kontaktu online, pocztą tradycyjną, a także telefonicznie.

Accessibility

Dofinansowanie w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” w 2018 roku

Gmina Kaliska otrzymała dofinansowanie w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” w 2018 roku. Na podstawie zawartej umowy z Fundacją Orły Sportu otrzymaliśmy dofinansowanie 50% kosztów wynagrodzenia Animatora na boisku Orlik w Kaliskach.

Orlik będzie czynny od 07.03.2018 roku zgodnie z poniższym harmonogramem na marzec br.

 

Data Dzień Tygodnia Godziny otwarcia
07.03.2018 ŚRODA 15-21
08.03.2018 CZWARTEK 15-21
09.03.2018 PIĄTEK 15-21
10.03.2018 SOBOTA 14-18
11.03.2018 NIEDZIELA 11-16
12.03.2018 PONIEDZIAŁEK 15-21
13.03.2018 WTOREK 15-21
14.03.2018 ŚRODA 15-21
15.03.2018 CZWARTEK 15-21
16.03.2018 PIĄTEK 15-21
17.03.2018 SOBOTA 14-18
18.03.2018 NIEDZIELA 11-16
19.03.2018 PONIEDZIAŁEK 15-21
20.03.2018 WTOREK 15-21
21.03.2018 ŚRODA 15-21
22.03.2018 CZWARTEK 15-21
23.03.2018 PIĄTEK 15-21
24.03.2018 SOBOTA 14-18
25.03.2018 NIEDZIELA 11-16
26.03.2018 PONIEDZIAŁEK 15-21
27.03.2018 WTOREK 15-21
28.03.2018 ŚRODA 15-21
29.03.2018 CZWARTEK 15-21
30.03.2018 PIĄTEK 15-21
31.03.2018 SOBOTA 12-15