Accessibility

Bartel Wielki

 

Stan ludności: 141

dane na dzień: 31.12.2015