Accessibility

Badania ankietowe prowadzone przez Urząd Statystyczny w Gdańsku

 

 

Szanowni Państwo

Na terenie Państwa gminy,w niektórych losowo wybranych mieszkaniach realizowane będą badania ankietowe w IV kwartale 2019 r. prowadzone przez pracownika Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Pracownik realizujący badania ankietowe posiada legitymację ze zdjęciem oraz stosowne upoważnienie, które można zweryfikować telefonicznie (tel. 58 76 83 163 lub 58 76 83 171)w Urzędzie Statystycznym w Gdańsku.

Prosimy o życzliwe przyjęcie pracownika Urzędu Statystycznego i aktywny udział w badaniu ankietowym.

Więcej szczegółów o badaniach ankietowych można znaleźć na stronie internetowej: www.stat.gov.pl