Accessibility

Ankieta dotycząca satysfakcji klientów z jakości usług dostępnych w Urzędzie Gminy w Kaliskach

Informacja Wójta Gminy Kaliska w sprawie przeprowadzenia planowanych konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Kaliska w zakresie ankiety dotyczącej satysfakcji klientów z jakości usług dostępnych w Urzędzie Gminy w Kaliskach

 

 1. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w terminie:

      od dnia 14 stycznia 2020 r. do dnia 4 lutego 2020 r.

 1. Ankieta będzie dostępna:
  1. w sekretariacie Urzędu Gminy Kaliska;
  2. na stronie internetowej Gminy Kaliska;
  3. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaliska.
 2. Opinie i wnioski w przedmiocie konsultacji na wypełnionym formularzu należy złożyć
  w formie papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy Kaliska, w formie elektronicznej przesłać na adres: lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Kaliska, ul. Nowowiejska 2, 83-260 Kaliska, w terminie do dnia 4 lutego 2020 r. Przy przesyłaniu opinii drogą pocztową za termin jej wniesienia uznaje się datę wpływu

do Urzędu Gminy Kaliska.

 1. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej Gminy Kaliska oraz na tablicy ogłoszeń
  w Urzędzie Gminy Kaliska.

 

                                                                                                           Wójt Gminy Kaliska

                                                                                                             Sławomir Janicki


Ankieta.docx

Zarzadzenie-nr-10-2020.pdf