Accessibility
UE

Wszystkie aktualności

Inwentaryzacja parametrów technicznych budynku Aktualności 2024-03-01
Ogłoszenie naboru wniosków o dotacje dla klubów sportowych Aktualności 2024-02-28
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kaliskach o składzie, siedzibie i dyżurach z dnia 28.02.2024 Aktualności 2024-02-28
Jubileusz 90. urodzin Pani Kazimiery Kaszubowskiej Aktualności 2024-02-27
Konsultacje społeczne projektu "Strategii Rozwoju Gminy Kaliska na lata 2023-2030" Aktualności 2024-02-26
Zaproszenie na LXXIII Sesję Rady Gminy Kaliska Aktualności 2024-02-21
Odwołanie naboru wniosków o wsparcie finansowe rozwoju sportu Aktualności 2024-02-21
Informacja dla rolników poszkodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne - podtopienia Aktualności 2024-02-20
Znaleziono koty w miejscowości Kaliska Aktualności 2024-02-19
Informacja o obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psa Aktualności 2024-02-14
Nominacja Gminy Kaliska do finału konkursu "Modernizacja Roku & Budowa XXI wieku" Aktualności 2024-02-09
Znaleziono psy w miejscowości Piece Aktualności 2024-02-09
Spotkanie konsultacyjne dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Kaliska Aktualności 2024-02-08
Informacja dla firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Aktualności 2024-02-08
Informacja o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Aktualności 2024-02-08
Konsultacje społeczne w zakresie projektu "Strategii Rozwoju Gminy Kaliska na lata 2023-2030" Aktualności 2024-02-06
Gramy w piłkę dla Olafa! Aktualności 2024-02-02
Harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkoli na rok szkolny 2024/2025 Aktualności 2024-01-31
Ogłoszenie naboru wniosków o dotacje dla klubów sportowych Aktualności 2024-01-30
Ogłoszenie naboru na stanowisko Kierownika GOPS Aktualności 2024-01-30
Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody Aktualności 2024-01-30
Oferta kupna lasów i gruntów Aktualności 2024-01-29
ZŁOTE GODY PAŃSTWA STEFANII I WŁADYSŁAWA FENSKICH Aktualności 2024-01-22
POMORSKIE. NOWOCZESNE i OTWARTE na ŚWIAT Aktualności 2024-01-18
Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych AK-R Aktualności 2024-01-18
Kalendarium badań ankietowych na 2024 Aktualności 2024-01-18
Zaproszenie na LXXII Sesję Rady Gminy Kaliska Aktualności 2024-01-18
Zaproszenie na Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Aktualności 2024-01-18
Zaproszenie na Komisję Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Aktualności 2024-01-18
Wyniki naboru na partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021– 2027 Aktualności 2024-01-16
Przerwa w dostawie wody w miejscowości Dąbrowa Aktualności 2024-01-16
JUBILEUSZ 90. URODZIN PANI JANINY MACHNIKOWSKIEJ Aktualności 2024-01-16
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Aktualności 2024-01-16
Ostrzeżenie - Silny wiatr oraz instnsywne opady śniegu Aktualności 2024-01-15
Z głębokiem żalem przyjeliśmy wiadomość o śmierci śp. Diethard Bubolz Aktualności 2024-01-09
Prośba do zarządców/właścicieli lokali mieszkalnych Aktualności 2024-01-08
Komunikat do właścicieli i zarzadców obiektów budowlanych w związku z intensywnymi opdami śniegu Aktualności 2024-01-08
Słoneczniki 2023 - zapraszamy do zgłaszania kandydatur Aktualności 2024-01-05
Ankieta dot. ilości zagospodarowanych bioodpadów w kompostowniku przydomowym w 2023 roku Aktualności 2024-01-04
Zaproszenie na spotkanie dot. mpzp dla miejscowości Dunajki Aktualności 2024-01-04
ZŁOTE GODY PAŃSTWA BOGUMIŁY I ZBIGNIEWA PIEKARSKICH Aktualności 2024-01-02
Badanie ankietowe GUS - Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach 2-20 stycznia 2024 Aktualności 2024-01-02
Wnioski o wydanie dowodu osobistego przyjmowane są w dniu 28.12.2023r. do godz. 12:00 Aktualności 2023-12-27
Ogłoszenie o naborze na Partnera wspólne przygotowanie w perspektywie 2021–2027 projektu edukacyjnego skierowanego do uczniów oraz nauczycieli Aktualności 2023-12-21
JUBILEUSZ 97. URODZIN PANI ANNY PRABUCKIEJ Aktualności 2023-12-20
Badania statystyczne z zakresu rolnictwa Aktualności 2023-12-15
Zaproszenie na LXXI Sesję Rady Gminy Kaliska Samorząd 2023-12-13
Informacja w sprawie ustalenia czasowego zamknięcia PSZOK w Kaliskach Aktualności 2023-12-12
Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska Aktualności 2023-12-07
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Aktualności 2023-12-06
VIII TURNUS DOBROWOLNEJ ZASADNICZEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ Aktualności 2023-12-05
Badania statystyczne z zakresu rolnictwa Aktualności 2023-12-05
Prosimy o odpowiednie pilnowanie swoich czworonogów Aktualności 2023-12-04
Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody Aktualności 2023-12-04
Zmiana terminu odbioru odpadów w miejscowości Dunajki Aktualności 2023-11-29
Plany polowań zbiorowych Aktualności 2023-11-27
Strzelnica w powiecie 2024 Aktualności 2023-11-23
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Wspólnej Aktualności 2023-11-22
Zaproszenie na LXX Sesję Rady Gminy Kaliska Aktualności 2023-11-22
Dzień Pracownika Socjalnego Aktualności 2023-11-21
Spotkanie konsultacyjne dla Sołtysów i rolników Aktualności 2023-11-20
Przerwa w dostawie wody na terenie miejscowości Bartel Wielki, Dąbrowa, Frank, Iwiczno, Kaliska, Piece, Strych Aktualności 2023-11-20
ZŁOTE GODY PAŃSTWA RENATY I CZESŁAWA PRABUCKICH Aktualności 2023-11-20
Znaleziono psa w miejscowości Cieciorka Aktualności 2023-11-17
Spotkanie informacyjno-doradcze z PCPR Aktualności 2023-11-15
Przewa w dostawie prądu w miejscowości Piece Aktualności 2023-11-14
Informacja dot. usuwania wyrobów zawierających azbest Aktualności 2023-11-13
Laptopy dla czwartoklasistów Aktualności 2023-11-13
JUBILEUSZ 90. URODZIN PANI GERTRUDY ORLIKOWSKIEJ Aktualności 2023-11-13
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Samorząd 2023-11-08
Urząd Gminy w Kaliskach w dniu 10 listopada 2023 r. jest nieczynny Aktualności 2023-11-06
Ostrzeżenie - Silny wiatr Aktualności 2023-11-03
ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU W TRAKCIE DNIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Aktualności 2023-10-31
Złote Gody Państwa Gabrieli i Henryka Ługowskich Aktualności 2023-10-30
Ogłoszenie o płukaniu sieci wodociągowej Aktualności 2023-10-27
Odznaczenia Honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa” Aktualności 2023-10-27
Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego Aktualności 2023-10-27
ZŁOTE GODY PAŃSTWA JOLANTY I EDMUNDA GIBAS Aktualności 2023-10-24
ZŁOTE GODY PAŃSTWA Agnieszki i Edwarda Schűtzmann Aktualności 2023-10-24
Badanie ankietowe GUS Aktualności 2023-10-23
Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej Aktualności 2023-10-19
Budowa dróg wraz z rozbudową lub budową podziemnego zbiornika retencyjnego miejscowości Kaliska zagospodarowanie placów i parkingu Aktualności 2023-10-18
Zaproszenie na LXIX Sesję Rady Gminy Kaliska Aktualności 2023-10-18
Konsultacje społeczne w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2024 rok Aktualności 2023-10-17
Wyniki wyborów do Sejmu i Senatu RP 15 październik 2023r. Aktualności 2023-10-17
Ogłoszenie o przerwie w dostawie wody Aktualności 2023-10-16
Wydłużony termin składania wniosków - Zgłoś szkodę rolniczą Susza 2023 Aktualności 2023-10-16
Przewa w dostawie wody w miejscowości Kaliska ul. Przemysłowa i Firmowa Aktualności 2023-10-14
Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej Aktualności 2023-10-13
Jubileusz 98 urodzin Pani Wandy Wacholc Aktualności 2023-10-12
Badanie ankietowe do przedsiębiorców z branży turystycznej Aktualności 2023-10-11
Potrzebujesz szybkiego internetu? Zgłoś to na stronie internet.gov.pl Aktualności 2023-10-05
Granice obwodu głosowania w Gminie Kaliska Aktualności 2023-10-05
Informacja o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP Aktualności 2023-10-04
II miejsce uczniów z ZSP w Sejmiku Ekologicznym pod hasłem ,,Piesze wędrówki wśród Kociewskich jezior’’ Aktualności 2023-10-04
Badanie ankietowe dot. uczestnictwa mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach (PKZ) Aktualności 2023-10-03
Wyniki z przeprowadzenia otwartego naboru na partnera do wspólnego przygotowania projektu w ramach działania 5.7. Edukacja przedszkolna. Aktualności 2023-10-02
Informacja o możliwym spadku ciśnienia wody w sieci wodociągowej Aktualności 2023-10-02
Gra multimedialna. To od Ciebie zależy jak potoczy się ta historia! Aktualności 2023-09-29
ZŁOTE GODY PAŃSTWA STEFANII I JANA POŁOM Aktualności 2023-09-29