Accessibility
UE

Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem na terenie ORiIS w Bartlu Wielkim

Projekt zrealizowano w roku 2012. Całkowita wartość zadania wyniosła 14.871,14 zł.