Accessibility
UE

Sołectwa

Wykaz sołectw, ich powierzchni oraz przynależnych do nich miejscowości

 

Nazwa sołectwa Pow. Sołectwa w ha Inne miejscowości sołectwa Rodzaj miejscowości
Bartel Wielki 3216 Bartel Wielki wieś sołecka
    Bartel Mały część wsi
Cieciorka 1031 Cieciorka wieś sołecka
    Dunajki wieś
    Kazub wieś
    Lipska Karczma osada
    Lipski Młyn osada
    Okoninki osada
    Okoniny leśniczówka
    Płociczno wieś
    Stara Lipa osada
    Wygoninki leśniczówka
Czarne 957 Czarne wieś sołecka
    Czubek osada
Dąbrowa 271 Dąbrowa wieś sołecka
    Strych wieś
Iwiczno 1087 Iwiczno wieś sołecka
    Czechowo osada
    Łążek wieś
    Młyńsk wieś
Kaliska 723 Kaliska wieś gminna
Piece 1359 Piece wieś sołecka
    Biedaczek osada
    Kamienna Karczma osada
    Tczechowo osada
Studzienice 2370 Studzienice wieś sołecka
    Cegielnia osada
    Kocia Góra osada
    Leśna Huta osada
    Smolnik osada
Frank 217 Frank wieś sołecka

 

 

 

Sołtysi Gminy Kaliska - kadencja 2019 - 2024:

 

 

Nazwisko i imię

 

 

Sołectwo

 

 

1. Lipska Alicja

Dąbrowa

2. Beling Monika

Bartel Wielki

3. Romanów Marek

Piece

4. Głodek Kazimierz

Kaliska

5. Kujawski Marian

Studzienice

6. Wardziński Leszek

Czarne

7. Szandrach Franciszek                   

Iwiczno

8. Dywelski Józef

Cieciorka

9. Ciemiński Radosław

Frank

 


Składy Rad Sołeckich :

Członkowie Rad Sołeckich w kadencji 2019-2024

 

Sołectwo Bartel Wielki

1. Ługowska Monika

2. Zimny Anna

3.Osowicki Marek

 

Sołectwo Czarne

1. Dembek Żaneta

2. Ciepliński Jarosław

3. Gołuński Eugeniusz

4. Prabucka Danuta

5. Kaszubowska Anna

 

Sołectwo Iwiczno

1. Gołuński Wojciech

2. Kołodziejczyk Irena

3. Malek – Podjaski Kazimierz

4. Stopa Eugeniusz

5. Rosińska Wioleta

 

Sołectwo Piece

1. Kurkowski Mariusz

2. Toporowski Zbigniew

3. Stopa Irena

4. Piotrzkowski Jerzy

5. Stopa Marek

 

Sołectwo Studzienice

1. Beling Ewelina

2. Gornowicz Marcin

3. Kujawska Daria

4. Ścieszyńska Anna

 

Sołectwo Kaliska

1. Fijał Mateusz

2. Grandt Szymon

3. Kinitter Jerzy

4. Krűgier Tadeusz

5. Pasterski Jerzy

6. Rożek Teresa

 

Sołectwo Dąbrowa

1. Gołuńska Sylwia

2. Chylińska Elżbieta

3. Kuchta Małgorzata

4. Skrzypek Karolina

5. Szarmach Jolanta

6. Weber Ludwika

 

Sołectwo Cieciorka

1. Koprowska Jadwiga

2. Schűtzmann Rafał

3. Osiak Andrzej

4. Andrearczyk Mateusz

5. Miszczak Artur

 

Sołectwo Frank

1. Kopciowski Zenon

2. Guzińska Ilona

3. Pachulska Róża

4. Kuchta Małgorzata

5. Ciepliński Jan