Accessibility
UE

Rusza konkurs grantowy dla firm z Pomorza

 

 

SPEKTRUM otwiera wachlarz możliwości dla firm z Pomorza – rusza konkurs grantowy

 

Agencja Rozwoju Pomorza od 12 sierpnia rozpocznie przyjmowanie wniosków w konkursie grantowym w ramach projektu „SPEKTRUM. Pomorski System Usług Doradczych” na zakup specjalistycznych usług doradczych.

Cel projektu – co można zyskać

Celem systemu SECTRUM jest umożliwienie przedsiębiorstwom realizacji planów rozwojowych, przede wszystkim w czasie przewidywanego spowolnienia gospodarczego z powodu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. W ramach SEKTRUM firmy mają możliwość skorzystania z nieodpłatnego badania potrzeb rozwojowych, dostęp do szerokiego wachlarza specjalistycznych usług umieszczonych w katalogu akredytowanych przez ARP firm doradczych (Instytucji Otoczenia Biznesu) oraz uzyskania na zakup specjalistycznej usługi doradczej.

Granty ile i dla kogo?

Z grantów na zakup specjalistycznych usług doradczych będą mogły skorzystać mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) z siedzibą w województwie pomorskim. Dofinansowanie obejmie 50 proc. ceny zakupu usługi, przy czym przedsiębiorstwa dotknięte skutkami pandemii będą mogły liczyć na granty w wysokości 95 proc. ceny.

Każde przedsiębiorstwo może ubiegać się o granty wiele razy, pod warunkiem że spełnia warunki udziału w systemie SPEKTRUM, tj. posiada status MSP. Łączna wartość usług doradczych zrealizowanych na rzecz przedsiębiorstwa w ramach systemu SPEKTRUM nie może przekroczyć limitu 200 tys. euro.

Granty SPEKTRUM będą przyznawane w ramach realizowanego przez ARP projektu, który jest finansowany z funduszy Unii Europejskiej wdrażanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 2.4.1 (Specjalistyczne Usługi Doradcze). Całkowita wartość projektu wynosi ponad 27 mln zł, z czego prawie 17 mln zł to środki unijne.

Katalog usług doradczych SPEKTRUM

W ramach systemu SPEKTRUM powstaje otwarty katalog specjalistycznych usług doradczych, odpowiadający rzeczywistym potrzebom rozwojowym przedsiębiorstw z województwa pomorskiego. Z myślą o firmach zmagających się z efektem lockdownu wyodrębniono w katalogu zbiór usług pomocowych, związanych przykładowo z analizą efektywności nowych form pracy, reorganizacją łańcucha dostaw czy zmianą profilu działalności lub przebranżowieniem. Wymienione przykładowe usługi mogą okazać się niezbędne i umożliwić dalsze funkcjonowanie wielu podmiotom. Do katalogu będą dopisywane nowe obszary usług, odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom pomorskich firm. Możliwość zgłaszania kolejnych typów usług będą mieli zarówno przedsiębiorcy poszukujący wsparcia, jak i firmy doradcze (tzw. Instytucje Otoczenia Biznesu), które już mogą się ubiegać o akredytację w systemie SPEKTRUM.

ARP już teraz zaprasza wszystkie firmy zainteresowane udziałem w konkursie grantowym SPEKTRUM do skorzystania z bezpłatnego badania potrzeb rozwojowych, które jest obowiązkowe przed złożeniem wniosku i służy usprawnieniu procesu wnioskowania o dofinansowanie.

Instytucje Otoczenia Biznesu, które zamierzają realizować specjalistyczne usługi doradcze w ramach systemu SPEKTRUM, już mogą wnioskować o udzielenie akredytacji.

Gdzie znaleźć informacje

Informacje na temat udziału MSP oraz firm świadczących specjalistyczne usługi doradcze w systemie SPEKTRUM zostały umieszczone na stronie arp.gda.pl/spektrum, a także są udzielane pod numerami telefonów: 58 32 33 106, 601 688 364, 607 970 007.

 

Więcej informacji o systemie SPEKTRUM: https://www.arp.gda.pl/1999,o-systemie-spektrum