Accessibility
UE

Baza organizacji

Kaliskie Stowarzysznie Seniorów

 

Z dniem 26.05.2017r. Koło Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kaliskach zmieniło swoją formę organizacjną i przekszatało się w Kaliskie Stowarszyszenie Seniorów.

 

 

Główne cele działalności:

 

 1. Otaczanie opieką socjalno-bytową starszych – samotnych, rencistów, emerytów, osób niepełnosprawnych;
 2. Aktywizacja środowiskowa seniorów;
 3. Integracja międzypokoleniowa;
 4. Kształtowanie twórczego podejścia do życia, rozwijanie zainteresowań i umiejętności;
 5. Organizacja czasu wolnego;
 6. Dbałość o utrzymanie i poprawę kondycji psychicznej i fizycznej;
 7. Budowanie w środowisku prestiżu osób samotnych, starszych, niepełnosprawnych;
 8. Formułowanie i artykułowanie potrzeb seniorów i osób niepełnosprawnych do władz samorządowych;
 9. Edukowanie kulturalne i wychowanie poprzez sztukę;
 10. Rozpoznawanie, rozbudzanie, i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
 11. Wspieranie aktywności społecznej i kulturalnej;
 12. Prowadzenie działalności kulturalnej;
 13. Organizacja przedsięwzięć o znaczeniu historycznym, imprez zbiorowych oraz niemających znamion imprez zbiorowych, przeglądów, festynów, żywych lekcji historii i innych;
 14. Podtrzymywanie tradycji narodowych i regionalnych;
 15. Działalność na rzecz promocji małych ojczyzn i kultury regionalnej;

Więcej informacji na temat przebogatej działalności Stowarzyszenia na stronie www.emeryci-kaliska.pl

 

Skład Zarządu Koła:

Pasterska Elżbieta – Prezes

Płonka Barbara – Wiceprezes

Czarnowska Zofia – Sekretarz

Kawecka Lucyna  – Skarbnik

Ziółkowska Kornelia

Beling Barbara

Adamowska Elżbieta

Piszczek Maksymilian Karol

Pawłowska Krystyna

Światczyński Feliks

 

 

 

Siedziba Kaliskiego Stowarzyszenia Seniorów znajduje się w Gminnym Ośrodku Kultury w Kaliskach, ul. Długa 18, 83 – 260 Kaliska, tel  58/5609245

 

 

   

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

         

Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

 

Związek reaktywowano i zarejestrowano w KRS w 2004 roku. W jego skład wchodzą działające na terenie gminy i reaktywowane  Koła Gospodyń Wiejskich:

- KGW Piece (Przewodnicząca Irena Stopa)

- KGW Iwiczno (Przewodnicząca Sylwia Dąbrowska)

- KGW Cieciorka (Przewodnicząca Agnieszka Zalewska)

- KGW Bartel Wielki (Przewodnicząca Monika Beling)

 

Ponadto trwają czynności rejestracyjne KGW Czarne oraz KGW Kaliska.

 

W skład Zarządu Związku Gminnego wchodzą:

            Czarnowska Zofia – Prezes

            Stopa Zbigniew – Zastępca Prezesa

            Mucha Janina – Sekretarz

 

Główne cele działalności:

- dążenie do utrwalania własności i dziedziczenia indywidualnych gospodarstw rolnych;

- upowszechnianie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury, tradycji narodowych i regionalnych;

- wzajemne wspieranie się w zakresie życia rodzinnego – oszczędnego i zdrowego odżywiania;

- wspólne spotkania, szkolenia, przekazywanie umiejętności;

- promowanie gminy.

 

Siedziba Związku:
 83-261 Piece

 ul. 6-go Marca 14

 

   

 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska działa na terenie gminy od 21.04.2015r. Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie, integracja i aktywizacja różnych grup społecznych, a w szczególności osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocja i rozwój sportu oraz działania w sferze kultury, sztuki, edukacji i wychowania. Swoją działalność stowarzyszenie realizuje poprzez opracowywanie i realizację programów skierowanych do różnych grup społecznych, a w szczególności osób niepełnosprawnych, starszych, dzieci i młodzieży.

 

Przykładowe projekty  i działania zrealizowanie przez SIL w Gminie Kaliska:

 • Puchar Polski w Speedcubingu – Kaliska Open 2016
 • Kociewskie Super Melee o Puchar Starosty Starogardzkiego
 • Top Kucharz – konkurs kulinarny
 • Utworzenie Ośrodka Rehabilitacyjno –Edukacyjno- Wychowawczego w Gminie Kaliska

 

W skład Zarządu wchodzą:

 

Prezes -Iwona Ciemińska

Skarbnik- Sylwia Drewczyńska

Członek zarządu- Adrian Eliasz

Członek zarządu - Piotr Rekowski

Członek zarządu - Jan Neugebauer

 

Siedziba Stowarzyszenia:

ul. Długa 53

83-260 Kaliska

Adres e-mail: sil-kaliska@wp.pl

Tel. kontaktowy: 605195683

__________________________________________________________________________________________________________

 

Kaliskie Stowarzyszenie Wspierania Sportu „Victoria”

 

Organizacja powstała w 1953 roku  pod nazwą: Ludowy Zespół Sportowy „Victoria”. W roku 2002 stał się on częścią nowo powołanej organizacji -  Kaliskiego Stowarzyszenia Wspierania Sportu „Victoria”.  

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Czubek Marcin – Prezes

Partyka Krzysztof – Zastępca Prezesa

Grzywacz Andrzej

Begier Dariusz

Kruszyński Łukasz

 

Siedziba:

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach

ul. Długa 18,

83 – 260 Kaliska

tel. 58/5609245

 

Misją Stowarzyszenia jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu, a główną dziedziną, wokół której skupia działalność, to piłka nożna.

W ramach Stowarzyszenia istnieją drużyny piłkarskie uczestniczące w rozgrywkach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku:

- seniorzy (A klasa)

- juniorzy (Junior B rocznik 1997/1998)

Ponadto funkcjonuje  grupa Old-Boys, uczestnicząca w rozgrywkach ligowych. Od kilku lat „Victoria” organizuje halowe turnieje piłki nożnej rozgrywane w hali przy ZSP Kaliska.  

 

                                  Obchody 60-lecia istnienia  "Victorii" - lipiec 2013

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Piecowskie Stowarzyszenie Wspierania Sportu Czarni Piece

 

Organizacja powstała w 2009 roku.

 

W ramach Stowarzyszenia istnieją drużyny piłkarskie uczestniczące w rozgrywkach Pomorskiego Związku Piłki Nożnej w Gdańsku:

- seniorzy (A klasa)

- juniorzy (Junior C2 )

 

Skład Zarządu:

 

Kurkowski Mariusz – Prezes

Prądzyński Marek – Zastępca Prezesa

Jędrzejewski Karol – Sekretarz

Szyfelbein Łukasz

Gliniecki Sławomir

 

Siedziba:

 

83-261 Piece

ul. Południowa 34

 

Dane kontaktowe:

e-mail: avangarda_kaliska@wp.pl

tel. 503124332

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

 

Polski Związek Wędkarski  Okręg w Gdańsku - Koło nr 56 w Kaliskach

   

 

Koło prowadzi działalność od 1956 roku.

 

Zarząd Koła:

Zbigniew Malinowski – Prezes

Marcin Modrzejewski – Zastępca Prezesa

Adam Prabucki – Skarbnik

Marcin Koprowski - Sekretarz

Łukasz Lipski – Gospodarz

Zygmunt Prabucki – Członek Honorowy

 

Dane kontaktowe:

Prezes Z. Malinowski - tel. 695351697, e-mail: zbigniew.malinowski@polpharma.com

Skarbnik A. Prabucki - tel. 503494544

Gospodarz Ł. Lipski - tel. 518829919, e-mail: lukaszlipski@poczta.onet.pl

 

Wody Okręgu Gdańskiego PZW udostępnione do wędkowania na terenie gminy Kaliska:

- Jezioro Kazubskie, Płociczno Duże, Płociczno Małe, Pieszczenko

 

Więcej informacji: www.pzw.gda.pl

 

     

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Stowarzyszenie Rodziców Wychowujących Dzieci Niepełnosprawne „Dziecko Miłości”

 

 

Stowarzyszenie powstało w 1996 r. , a od 2008 r. działa jako organizacja pożytku publicznego (KRS 0000052851).

Głównym celem działania jest tworzenie jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju dzieci niepełnosprawnych oraz ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, jak również pomoc ich rodzinom.

Stowarzyszenie liczy 36 członków zwyczajnych i 3 członków honorowych. Wsparciem obejmuje 42 dzieci (w różnym wieku) i ich rodziny.

 

Skład Zarządu:

Prezes – Anna Ałanowska

Z-ca Prezesa – Monika Gornowicz

Skarbnik – Anita Karlinska

Sekretarz – Jolanta Szumała

Członek – Karina Szczepańska

 

Siedziba Stowarzyszenia:

Gminny Ośrodek Kultury

ul. Główna 18

83-260 Kaliska

Tel. 58 5609245

e-mail:  pegaz.kaliska@gmail.com

            stowarzyszeniedzieckomilosci@wp.pl

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kaliska

 

Stowarzyszenie formalnie funkcjonuje od 2004 roku.

Głównym celem działalności Stowarzyszenia jest wspieranie i podejmowanie działań służących zrównoważonemu rozwojowi gminy Kaliska i jej mieszkańców. Działania prowadzone są w następujących obszarach: kultura, regionalizm, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój gospodarczy, pomoc społeczna.

 

Zarząd Stowarzyszenia:

 

Prezes - Jarosław Otta

Zastępca Prezesa -  Ewa Czeplina – Kozicka

Skarbnik -  Alicja Jutrzenka – Trzebiatowska

Sekretarz - Elżbieta Pasterska

Członek - Adrianna Połom.

 

Siedziba:

Urząd Gminy Kaliska

ul.  Nowowiejska 2

83-260 Kaliska

 

Kontakt: Prezes Jarosław Otta, tel. 607834357

____________________________________________________________________________________________________________
 

Stowarzyszenie kultury-fizycznej „Kaliska Power Volleyball”

 

                                                           

Organizacja powstała w 12 marca 2015 roku  pod nazwą: STOWARZYSZENIE „KALISKA POWER VOLLEYBALL”.

                                                                                                                                                                                                             

                       

 

                    

 

 

Zarząd Stowarzyszenia:

Szymon Grandt – Prezes Zarządu,

Łukasz Matern – Wiceprezes Zarządu,

Bartosz Rudnicki – Skarbnik Zarządu,

Wiesław Rudnicki – Członek Zarządu,

Regina Matern - Członek Zarządu

 

Siedziba:

ul. Długa 42,

83 – 260 Kaliska

tel. 733 708 570

 

 

Celem Klubu jest:

 

1)Popularyzacja siatkówki.

2)Krzewienie sportu i kultury fizycznej w śród dzieci, młodzieży i dorosłych.

3) Promocja zdrowego trybu życia, turystyki, rekreacji.

4) Edukacja i zachęcanie do aktywnego trybu życia.

5) Upowszechnianie sportu i rekreacji także w śród osób niepełnosprawnych.

6) Promowanie Gminy Kaliska, powiatu starogardzkiego i

regionu kociewskiego.

 

23 kwietnia 2016r. Stowarzyszenie Kaliska Power Volleyball otrzymało wyróżnienie Wójta Gminy Kaliska w kategorii działalność kulturalno-sportowa – „Słoneczniki 2015” Wyróżnienie to przyznano w uznaniu zaangażowania w propagowanie zdrowego stylu życia i pielęgnowanie sportowej pasji oraz w podziękowaniu za promowanie gminy Kaliska podczas turniejów i wydarzeń sportowych.

Więcej informacji o Stowarzyszeniu Kaliska Power Volleyball znajdziecie  na stronie:  https://www.facebook.com/KaliskaPower/?fref=ts

Statut Stowarzyszenia znajduje się pod : http://docplayer.pl/6103764-Statut-stowarzyszenia-kaliska-power-volleyball.html

KRS - http://www.krs-online.com.pl/stowarzyszenie-kaliska-power-volleyball-krs-1773737.html

Kanał video: https://www.youtube.com/user/studiokaliskapower

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Kaliskie Pegazy

Organizacja powstała 03.01.2017r.

 

Skład Zarządu:

1. Monika Burdukiewicz Miszewski - Prezes Zarządu

2. Anna Kurkowska - Skarbnik

3. Mateusz Koliński - Sekretarz

 

 

Siedziba: ul. Długa 18, 83-260 Kaliska

 

 

Cele Stowarzyszenia to w szczególności:

 

1. Edukacja kulturalna i wychowanie poprzez sztukę.

2. Gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.

3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego.

4. Rozpoznawianie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych.

5. Kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze.

6. Wspieranie aktywności społecznej i kulturalnej.

7. Prowadzenie działalności kulturalnej.

8. Działalność edukacyjna, naukowa i oświatowo - wychowawcza.

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Kaliskie Towarzystwo Wędkarskie

Organizacja powstała 28.10.2019r.

 

Skład Zarządu:

1. Daniel Mielewski - Prezes Zarządu

2. Józef Dywelski - Członek Zarządu

3. Rafał Symonowicz - Członek Zarządu

 

 

Siedziba: Cieciorka 3, 83-260 Kaliska

 

 

Cel działania:

 

Celem Towarzystwa jest organizowanie wędkarstwa jako racjonalnej formy wypoczynku i rekreacji, stwarzanie członkom Towarzystwa dogodnych warunków wędkowania, rozwijanie, wśród nich umiłowania przyrody i krzewienia znajomości zasad gospodarki rybacko-wędkarskiej, kształtowanie postawy obywatelskiej i etyki wędkarskiej, ochrona i racjonalne użytkowanie wód, działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego.

 

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 

1)        Reprezentowanie idei wędkarstwa przed władzami i instytucjami w kraju oraz wędkarskimi organizacjami międzynarodowymi,  poprzez współpracę z nimi.

2)        Upowszechnienie sportu i turystyki wędkarskiej, organizowanie zawodów wędkarskich w kraju, uczestniczenie w takich zawodach zagranicą.

3)        Nabywanie, dzierżawienie, przejmowanie i użytkowanie wód oraz prowadzenie na tych wodach gospodarki rybacko-wędkarskiej.

4)        Organizowanie terenowych młodzieżowych ognisk Towarzystwa.

5)        Prowadzenie i popieranie działalności mającej na celu upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z dziedziny wędkarstwa oraz ochrony środowiska naturalnego.

6)        Ochronę wód przed zanieczyszczeniami, kłusownictwem i innymi szkodami.

7)        Popularyzowanie idei i działalności Towarzystwa.

8)        Szkolenie i przeprowadzanie egzaminów na kartę wędkarską, wydawaniem tych kart wraz z zezwoleniem na wędkowanie na wodach Towarzystwa.

9)        Podejmowanie innych czynności i działań związanych z realizacją celów Towarzystwa.

 

 

 

Klub Sportowy "Petanque Kaliska"

Organizacja powstała 12.02.2020r.

 

Skład Zarządu:

1. Jan Neugebauer - Prezes Zarządu

2. Andrzej Włodarczyk - Skarbnik Zarządu

3. Andrzej Ostanówka - Członek Zarządu

 

Siedziba: Dunajki 3A, 83-260 Kaliska