Accessibility
UE

Zaproszenie na Komisję Budżetu, Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Przewodnicząca Komisji Budżetu, Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Wiesława Babińska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 24 czerwca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

1. Otwarcie i powitanie zebranych.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.

4. Przyjęcie protokołu nr 2/2024 Komisji Budżetu, Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych z dnia 11.06.2024 r.

5. Informacja z realizacji wniosków.

6. Opiniowanie propozycji zmian do budżetu Gminy Kaliska.

7. Opiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy Kaliska.

8. Omówienie spraw bieżących.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

 

                                                                                       Przewodnicząca Komisji Budżetu, Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

 

                                                                                                                         /-/Wiesława Babińska