Accessibility
UE

Izba Pamięci Izydora Gulgowskiego w Iwicznie

Izba Pamięci Izydora Gulgowskiego w Iwicznie

 

udostępniana  we wtorki i piątki

 

 w godz.  od 10: 00  do  14:00

 

po uprzednim porozumieniu się z Gminnym Ośrodkiem Kultury w  Kaliskach

 

Dane kontaktowe:

Gminny Ośrodek Kultury w Kaliskach
ul. Długa 18, 83-260 Kaliska
 
tel./fax. 58 56 09 245