Accessibility
UE

II Edycja

Zadanie 1 :

Gmina Kaliska rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont dróg gruntowych w technologii ułożenia nawierzchni z płyt Yomb na terenie gminy Kaliska”. Zadanie to jest dofinansowane w 95% ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość umowy opiewa na kwotę 4.404.706,88 zł brutto.

W ramach zadania zostaną wykonane:
1) Remont drogi na odcinkach od miejscowości Dąbrowa do miejscowości Strych;
2) Remont drogi na odcinkach od mostu w Młyńsku na rzece Wda do miejscowości Młyńsk
do działki nr 78/3 obręb Iwiczno;
3) Remont drogi na odcinkach od działki 233/5 obręb Cieciorka w kierunku do jeziora Kazubskiego i drogi przy osiedlu domków letniskowych,
4) Remont dróg na odcinkach od miejscowości Cieciorka od asfaltu w kierunku do miejscowości Kazub.
Łącznie Wykonawca dokona utwardzenia dróg z płyt Yomb o długości 5,44 km i powierzchni 26625 m2.
 
 
____________________________________________________________________________________________________________________

Gmina Kaliska zakończyła w dniu 13.12.2023r. realizację zadania inwestycyjnego pn. „Remont dróg gruntowych w technologii ułożenia nawierzchni z płyt Yomb na terenie Gminy Kaliska”.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 4.404.706,88zł brutto, z czego 4.184.471,54 zł stanowiło wsparcie finansowe w formie promesy inwestycyjnej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesę uzyskano z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Inwestycja podzielona była na cztery etapy:

  • Etap I – Remont drogi na odcinku od miejscowości Dąbrowa do Miejscowości Strych
  • Etap II – Remont drogi na odcinku od mostu w Młyńsku na rzece Wda do miejscowości Młyńsk do działki nr 78/3 obręb Iwiczno
  • Etap III – Remont drogi na odcinkach od działki 233/5 obręb Cieciorka w kierunku jeziora Kazubskiego i drogi przy osiedlu domków letniskowych w Dunajkach.
  • Etap IV – Remont dróg na odcinkach od miejscowości Cieciorka od asfaltu w kierunku do miejscowości Kazub

Wykonawcą zadania była firma Roboty Ziemne i drogowe Andrzej Tworek, ul. Szkolna 18, 83-224 Borzechowo

____________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Zadanie 2:

Gmina Kaliska rozpoczęła realizację zadania inwestycyjnego  pn. „Budowa dróg wraz z rozbudową lub budową podziemnego zbiornika retencyjnego miejscowości Kaliska zagospodarowanie placów i parkingu” Zadanie to jest dofinansowane kwotą 5.000.000,-złotych ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych.  Inwestycja potrwa do końca 2023 roku i zakłada budowę lub przebudowę ulicy Jasnej, Spacerowej, Poprzecznej oraz rozbudowę podziemnego zbiornika retencyjnego przy ulicy Malinowej. Ulice będą połączone ciągami pieszymi lub pieszo - jezdnymi. Inwestycja obejmuje także sieć kanalizacji deszczowej ulic z odprowadzeniem wód do zbiornika podziemnego retencyjnego. Budowa lub rozbudowa zbiornika retencyjnego wynika z występujących coraz częściej podtopień lokalnych. W ramach inwestycji zostanie wykonany parking przy budynku Urzędu Gminy w Kaliskach i zostaną zagospodarowane place przy ulicy Spacerowej jako parkingi lub miejsce wypoczynku lub teren rekreacji.

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Gmina Kaliska w dniu 16.08.2023 r. zakończyła realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg wraz z rozbudową lub budową podziemnego zbiornika retencyjnego miejscowości Kaliska zagospodarowanie placów i parkingu”.

 

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 6 213 320,20 zł, z czego 5.000.000,00 zł gmina Kaliska uzyskała wsparcie finansowe w formie promesy inwestycyjnej, która została podpisana w dniu  11.10.2022r. z Bankiem Gospodarstwa Krajowego  w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Inwestycja ta zakładała następujące zadania:

- budowę lub przebudowę ulicy: Jasnej, Spacerowej, Poprzecznej (ulice te zostały połączone  z ciągami pieszymi lub pieszo – jezdnymi),

- rozbudowę podziemnego zbiornika retencyjnego przy ulicy Malinowej,

- wykonanie sieci kanalizacji deszczowej ulic z odprowadzeniem wód do zbiornika podziemnego retencyjnego. Budowa zbiornika retencyjnego wynikała z coraz częściej występujących podtopień lokalnych,

- budowę parkingu przy budynku Urzędu Gminy w Kaliskach,

- zagospodarowano place przy ulicy Spacerowej jako parkingi lub miejsce wypoczynku lub teren rekreacji.

Wykonawcą zadania została firma HYDRO-MAG Sp. z o.o. z siedzibą: Garcz, ul. Kartuska 46, 83-333 Chmielno.

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Zadanie 3:

W dniu 28.12.2022r. Gmina Kaliska podpisała umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym ZOJAX s.c. Jan i Zofia Wildman na wykonanie:
„Modernizacji Stacji Wodociągowej w Cieciorce i Przepompowni ścieków PS-3 wraz z budową nowych sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Kaliska”. W ramach umowy wykonane zostaną następujące zadania:
1. Budowa nowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Krętej w miejscowości Frank
2. Modernizacja stacji wodociągowej w Cieciorce
3. Budowa nowej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej przy ul. Firmowej w miejscowości Kaliska
4. Budowa nowej sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej w miejscowości Kaliska
5. Modernizacja Przepompowni ścieków PS-3 na ul. Przemysłowej w miejscowości Kaliska .
Łączna wartość zadania wynosi 5.097.120 zł brutto.
Na realizację inwestycji uzyskano dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 4.842.264 zł, co stanowi 95% całości zadania. Wkład własny Gminy Kaliska wynosi: 254.856 zł.