Accessibility
UE

System Informacji Przestrzennej

Poniżej przedstawiamy mapę interkatywną przedstawiającą stan planistyczny Gminy Kaliska. Jest to narzędzie, które umożliwi Państwu samodzielne sprawdzenie przeznaczenia terenów poszczególnych działek w Miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Aplikacja posiada funkcję składania wniosków do trwających oraz zakończonych procedur planistycznych.

 

Zachęcamy do korzystania z aplikacji mapowej umieszczonej w linku:

http://mpzp.gis-net.pl/gm/kaliska