Accessibility
UE

Obsługa inwestora

 

 

 

Gmina Kaliska służy pomocą nowym przedsiębiorcom, zainteresowanym zainwestowaniem w naszej gminie. Posiadamy bardzo dobrze wyszkoloną grupę osób, zajmujących się kompleksową obsługą inwestora.

Zespół urzędników wykona:

 • doradzI przedstawiając miejsca lokalizacji nowej inwestycji,
 • omówi charakterystykę lokalnego rynku,
 • rozwiąże problemy administracyjne, szukając w szybkim czasie dobrego i optymalnego rozwiązania.

 

Gmina Kaliska jest otwarta dla firm chcących ulokować na jej terenie swoje inwestycje.

 

Czekamy na zapytania ofertowe, na które postaramy się odpowiedzieć szybko, sporządzając ofertę zgodnie z wymaganiami zapytującego (zdjęcia , mapy, informacja o gminie, zarządzający mediami, kontakt do osoby odpowiedzialnej za obsługę zapytania). Bezzwłocznie na prośbę inwestora ustalamy spotkanie w gminie, odpowiadając na dodatkowe zapytania, a także na gruncie. Organizujemy spotkania z właścicielami gruntów. Udzielamy Informacji na temat wszelkiego rodzaju pozwoleń i decyzji. Zapewniamy doradztwo, kompetentną pomoc i współpracę z inwestorem w całym procesie inwestycyjnym.

 

 

POŁOŻENIE:

Gmina Kaliska położona jest w południowo zachodniej części województwa pomorskiego w powiecie starogardzkim, na skraju Borów Tucholskich. W skład gminy wchodzi 31 miejscowości w obszarze 9 sołectw: Bartel Wielki, Cieciorka, Czarne, Dąbrowa, Frank, Iwiczno, Kaliska, Piece i Studzienice.

Gmina Kaliska graniczy z 4 gminami:

 • od północy na długości 17,4 km ze Starą Kiszewa, administracyjnie przynależącą do powiatu kościerskiego,
 • od wschodu z gminą Zblewo na długości 16,8 km i Lubichowo na długości 5,1 km wzdłuż rzeki Wdy,
 • od południa z gminą Osieczna na długości 5,5 km i Czarna Woda na długości 15 km,
 • od zachodu z gminą Czersk na długości 16,8 km.

Łączna długość zewnętrznej granicy gminy wynosi 76,6 km.

W topografii terenu dominuje krajobraz dolin i pagórków morenowych z licznymi jeziorami, ukształtowanymi przez lądolód skandynawski kilkadziesiąt tysięcy lat temu. Brak uciążliwego przemysłu, dogodne położenie wśród lasów i jezior, bliskość rzeki Wdy oraz czyste powietrze czynią gminę szczególnie atrakcyjną dla turystów. Dzięki dogodnemu położeniu komunikacyjnemu drogowemu i kolejowemu oraz dobrze rozwiniętej infrastrukturze telekomunikacyjnej i informatycznej gmina Kaliska jest atrakcyjna również dla inwestorów. Warto zaznaczyć, iż gmina Kaliska jest zalesiona w ponad 70% powierzchni.

 

DOSTĘPNOŚC KOMUNIKACYJNA:

Przez gminę przebiega trasa kolejowa Tczew - Chojnice oraz istotna dla ruchu kołowego droga krajowa 22, łącząca Berlin z Królewcem. Stosunkowo nieduża odległość od Gdańska- 67 km, Chojnic- 51 km oraz Kościerzyny- 27 km, czynią gminę Kaliska niewątpliwie atrakcyjną pod względem komunikacyjnym.

 

INFRASTRUKTURA:

Dobrze rozbudowana i łatwo dostępna sieć infrastruktury technicznej.

 

WSPARCIE DLA INWESTORA:

Gmina Kaliska podjęła następujące inicjatywy na rzecz wspierania przedsiębiorczości:

 1. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w strefie Kaliskiego Obszaru Przedsiębiorczości wraz z oferta sprzedaży działek.
 2. Określenie przez Radę Gminy w uchwale podatkowej zróżnicowania stawek podatku w zależności, czy grunty i budynki są bezpośrednio związane z działalnością gospodarczą. Zieleńce, dojścia i dojazdy są opodatkowane niższymi stawkami podatku.
 3. Niskie podatki lokalne oraz zwolnienia w tym zakresie.
 4. Zwalnia się z podatku od nieruchomości nowo wybudowane budynki lub ich części oraz budowle lub ich części wykorzystywane na prowadzenie działalności gospodarczej. Okres zwolnienia z podatku od nieruchomości wynosi 3 lata, począwszy od dnia powstania obowiązku podatkowego dla nowo wybudowanego budynku lub budowli.
 5. Wysokość stawek podatku od środków transportowych od kilku lat kształtuje się na niskim poziomie.
 6. Bieżące informowanie przedsiębiorców i osób zainteresowanych podejmowaniem działalności gospodarczej, za pośrednictwem strony internetowej, o możliwościach wsparcia, organizowanych szkoleniach, spotkaniach konsultacyjnych, konkursach.

Na terenie Gminy działa jedna organizacja otoczenia biznesu –  Rada Gospodarcza przy Wójcie Gminy Kaliska, składająca się z przedstawicieli lokalnych przedsiębiorstw. W Gminie odbywają się spotkania przedsiębiorców, na które zapraszane są instytucje otoczenia biznesu jak również organizacje wspierające przedsiębiorców w zakresie rozwoju firm (preferencyjne pożyczki, dofinansowanie unijne, fundusze poręczeniowe).

 

DLACZEGO WARTO TU ZAINWESTOWAĆ?

 • Stawiamy na rozwój i to nie tylko infrastrukturalny.
 • Ważne jest dla nas społeczeństwo i poprawa warunków życia mieszkańców.
 • Chcemy kontynuować działania ekologiczne i robić wszystko, aby rozwój gminy nie szkodził naszej cennej przyrodzie.
 • Staramy się maksymalnie wykorzystywać szanse pozyskania środków zewnętrznych.
 • Posiadamy tereny inwestycyjne, w tym tereny uzbrojone.
 • Pracownicy Urzędu Gminy zapewniają inwestorom doradztwo, kompetentną pomoc i współpracę w całym procesie inwestycyjnym.

 

KONTAKT:

Urząd Gminy Kaliska

ul. Nowowiejska 2
83-260 Kaliska
Tel. +48 58 58 89 201,202

 
 e-mail:  wojt@kaliska.pl

             sekretariat@kaliska.pl