Accessibility
UE

Wsparcie wolontariuszy Pomoc w punktach recepcyjnych

Szanowni Państwo
,
Zwracam się prośbą o pomoc wolontariuszy przy zabezpieczeniu ciągłości i płynności pracy w naszych już teraz trzech punktach (dwa punkty informacyjne w Gdyni i Gdańsku i jeden recepcyjny w Domu Harcerza w Gdańsku). Głowną obsadę stanowią oddelegowani pracownicy Urzędu Wojewódzkiego, żołnierze WOT, Policja, jednak potrzeba rąk do pracy ze strony wolontariuszy, ponieważ już są coraz większe ilości zgłaszających się uciekających obywateli Ukrainy i planowana jest 24 godzinna praca tych punktów. Jest dla wolontariuszy przygotowany zestaw niezbędnych wiadomości, które będą w stanie bardzo szybko przyswoić. Bardzo proszę o kontakt na ten adres mailowy o przesłanie danych wolontariuszy.Nadzór nad danymi osobowymi z zachowaniem RODO prowadzić będzie dyrektor Wydziału Kadr. Wydział Kadr również będzie odpowiedzialny za planowanie pracy wolontariuszy w formie grafika pracy na kolejne dni. Bardzo serdecznie  proszę o pomoc.
 

Izabela Michnowska

Pełnomocnik Wojewody Pomorskiego Do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku