Accessibility
UE

Wzory deklaracji

Wzory deklaracji

 

 

Druki do wypełnienia obowiązujące od 01.01.2023 roku dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Kaliska:

Deklaracja DO-1

Deklaracja DO-Z (wypełnia się w przypadku gdy występuję współwłaściciel nieruchomości)

Deklaracja DO-L (wypełnia się w przypadku gdy nieruchomość jest wielolokalowa)

 

Druki do wypełnienia dla właścicieli domków letniskowych na nieruchomości albo nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe obowiązujące od 01.01.2022 roku:

Deklaracja DO-3 o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

Deklaracja DO-Z wypełnia się w przypadku gdy występuje współwłaściciel nieruchomości.

 

Druki do wypełnienia dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości o charakterze mieszanym (których część stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części niezamieszkałą) obowiązujące od 01.12.2021 roku:

Deklaracja DO-2 dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości o charakterze mieszanym (których część stanowi nieruchomość zamieszkałą, a w części niezamieszkałą);

Deklaracja DO-Z wypełnia się w przypadku gdy występuje współwłaściciel firmy.

 

Druki do wypełnienia obowiązujące od 01.12.2020 roku:

Deklaracja DO-1

Deklaracja DO-Z (wypełnia się w przypadku gdy występuję współwłaściciel nieruchomości)

Deklaracja DO-L (wypełnia się w przypadku gdy nieruchomość jest wielolokalowa)

 

Deklaracja DO-2 (nieruchomość niezamieszkała -firma)

Deklaracja DO-Z (wypełnia się w przypadku gdy występuję współwłaściciel -firma)

 

Deklaracja DO-3 (wypełnia się w przypadku nieruchomości, na których znajduję się domek letniskowy lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe)

Deklaracja DO-Z ( wypełnia się w przypadku gdy występuję współwłaściciel nieruchomości -letniskowe)