Accessibility
UE

Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych

Wójt Gminy Kaliska informuje o ogłoszeniu przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Przetargi odbędą się dnia 03 września 2015 r. o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy Kaliska.

 

Szczegółowe informacje - http://kaliska.pl/dropbox2/files/p.Leszek.pdf