Accessibility
UE

Inicjatywa wsparcia obywateli Ukrainy będących nauczycielami poprzez przygotowanie ich do pracy w polskim systemie oświaty.

Inicjatywa wsparcia obywateli Ukrainy będących nauczycielami poprzez przygotowanie ich do pracy w polskim systemie oświaty.

 Szanowni Państwo

Samorząd Województwa Pomorskiego podjął inicjatywę wsparcia obywateli Ukrainy będących nauczycielami poprzez przygotowanie ich do pracy w polskim systemie oświaty. Proponowane formy wsparcia obejmują kurs języka polskiego poszerzony o zagadnienia związane z funkcjonowaniem edukacji w Polsce, w łącznym wymiarze 390 godzin. Celem kursu jest przygotowanie nauczycieli pochodzących z Ukrainy do sprawnego, po potwierdzeniu posiadanych kwalifikacji, łączenia się w system pracy pomorskich szkół i placówek oświatowych, a tym samym do ich aktywności na pomorskim rynku pracy. Zajęcia realizowane w formie zdalnej dla pierwszej grupy uczestników rozpoczynają się już 27 kwietnia br.

Szczegółowe informacje dostępne są w języku polskim i ukraińskim na stronach Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku:
www.cen.gda.plwww.odn.slupsk.pl

Osoba wyznaczona do kontaktu jest pan Tomasz Kąkol, wicedyrektor CEN w Gdańsku,
tel. 58 340 41 10; 690 014 553; e-mail: tomasz.kakol@cen.gda.pl