Accessibility
UE

Nowe podłogi w ZSP Kaliska

Dostosowanie budynku szkoły dla potrzeb osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Publicznych w Kaliskach.

 

Zadanie zrealizowano w roku 2013.  Wartość prac:  112.130,07 zł. Gmina Kaliska pozyskała na ten cel dofinansowanie w wysokości 60 % ze środków PFRON.

Wykonawcą zadania było Przedsiębiorstwo Budowlano- Handlowe BUDOMAS z Wrocławia.

W ramach projektu usunięto z podłóg klepkę parkietową i zastąpioną ją nawierzchnią z Tarkettu. Korzystając z niskich cen przetargowych zlecono dodatkowe prace, dzięki którym wykonano wszystkie powierzchnie podłóg na trzech kondygnacjach. W roku 2014 planowany jest remont klatek schodowych.