Accessibility
UE

Program bezpłatnych kompostowników

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kaliska

W celu zmniejszenia ilości oddawanych odpadów zielonych do RIPOK, poprawienia estetyki kompostowania, jak również ochrony środowiska pragniemy zaproponować dodatkowo, bezpłatne dostarczenie kompostowników na odpady zielone dla nieruchomości zamieszkałych.

Wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy chcieliby wyposażyć dodatkowo swoją nieruchomość w bezpłatny kompostownik prosimy o zgłoszenie się do Urzędu Gminy Kaliska pok. nr 5 do p. Anny Ossowskiej w celu złożenia wniosku na kompostownik do dnia 30.11.2018r. (wniosek można pobrać na str. internetowej pod adresem: www.kaliska.pl  w zakładce gospodarka odpadami i dostarczyć osobiście lub przesłać za pomocą skrzynki epuap  lub listownie na adres: Gmina Kaliska, ul. Nowowiejska 2; 83-260 Kaliska)

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie sporządzona lista właścicieli nieruchomości wg daty wpływu wniosku. W pierwszym kwartale 2019r będą sukcesywnie podpisywane Umowy użyczenia kompostownika na okres 3 lat, po którym właściciel nieruchomości stanie się właścicielem kompostownika. W 2019r przewidujemy zakup 150 szt. kompostowników, w następnych latach nastąpi zakup kolejnych ilości wg złożonych wniosków. Wnioski, które będą złożone po terminie lub poza limitem rozpatrzymy w kolejnym roku.

Pracujemy nad stosownym zarządzeniem wprowadzającym zasady otrzymania kompostownika dlatego zbieramy wnioski, aby określić wielkość zainteresowania z Państwa strony.

Poniżej kilka informacji na ten temat oraz zasady kompostowania (instrukcja)

Kompostowanie jest to proces, który polega na rozkładzie materii organicznej na proste związki bogate w azot, potas i przyswajalne formy fosforu. Przemiana odpadów domowych i ogrodniczych w wartościowy nawóz odbywa się w dwóch etapach. Najpierw ma miejsce mineralizacja materii organicznej, czyli rozkład związków organicznych, a następnie humifikacja, czyli łączenie się składników rozkładu w masę próchniczą. Niezbędne jest przy tym utrzymanie odpowiedniego stopnia wilgotności, właściwego dostępu powietrza oraz obecność niektórych mikroorganizmów (głównie bakterii), grzybów i dżdżownic.

Kompost można przyrządzać w pryzmach, gdzie warstwy kompostu oddziela się od siebie ziemią, lub w kompostownikach: drewnianych, stalowych bądź wykonanych z tworzywa sztucznego. Te ostatnie to często kompostowniki mrozoodporne, które są w stanie przetrwać wiele sezonów.

Kompostownik mrozoodporny z tworzywa sztucznego umożliwia przetwarzanie odpadów gospodarczych na kompost bardzo wysokiej jakości. Jest przy tym trwały i odporny na niekorzystne warunki atmosferyczne.

Jakie są zasady skutecznego kompostowania?

  1. Stanowisko pod kompostownik powinno znajdować się w miejscu częściowo zacienionym i osłoniętym od wiatru. Niewskazane jest miejsce zarówno zbyt nasłonecznione, w celu uniknięcia przesuszenia, jak i całkowicie zacienione.
  2. Pierwsza warstwa ( na dole) kompostu powinna być zbudowana z  materiałów luźnych i suchych (np. drobnych gałązek), aby stanowiła warstwę drenażową dla świeżego materiału oraz zapewniała właściwy dostęp powietrza.
  3. Do kompostownika możemy wrzucać niemal wszystkie rozdrobnione odpadki organiczne, takie jak skoszoną trawę, zielone części roślin, resztki warzyw i owoców, skorupki jaj, popiół drzewny czy obornik. Nie wolno natomiast składować w nim materiału nieorganicznego (np. szkła, plastiku i środków chemicznych), chwastów, na których pojawiły się nasiona, roślin porażonych chorobami, resztek cytrusów czy surowych kawałków mięsa i kości.
  4. Aby nawóz organiczny był wartościowy, co jakiś czas powinniśmy go przekopać, przemieszać, wydobywając zbite warstwy na wierzch. Zagwarantuje to odpowiedni dopływ tlenu do wszystkich poziomów kompostu oraz zabezpieczy go przed gniciem. Do przerabiania pryzmy najlepiej nadają się widły (tzw. amerykańskie) lub szpadel.
  5. W celu zachowania ciepła i wilgotności można przykryć kompostownik warstwa liści lub workiem jutowym.
  6. Innym ważnym zabiegiem jest podlewanie pryzmy w celu jej ochrony przed przegrzaniem i przesuszeniem. Pamiętajmy jednak, aby nie stosować do tego celu wody z kranu, ponieważ zawiera ona dużo związków wapna, które mogą zaszkodzić niektórym organizmom, np. dżdżownicom. Do podlewania znakomicie sprawdzi się odstana deszczówka.
  7. W przypadku, gdy nawóz organiczny zaczyna stawać się wilgotny, należy przemieszać go z materiałem suchym.
  8. Aby przyspieszyć proces dojrzewania kompostu, można sięgnąć po nawóz do kompostowania.

Dojrzały kompost ma ciemną, brunatną barwę i zapach próchnicy leśnej. Można wykorzystać go do użyźniania rabat ozdobnych, upraw warzywnych i sadowniczych, a także podczas przygotowywania nowych stanowisk pod rośliny, drzewa, krzewy oraz uprawy.

INSTRUKCJA MONTAŻU KOMPOSTOWNIKA będzie dołączona do kompostownika

 

 

Wniosek do kompostownikow.docx