Accessibility
UE

Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej

Wójt Gminy Kaliska ogłasza przetarg na zbycie nieruchomości gruntowej w Bartlu Wielkim. Przetarg odbędzie się 05.04.2023 roku o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Kaliska ul. Nowowiejska 2 w sali narad.

 

/media/pliki/bartel/ogloszenie-v-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-w-bartlu-wielkim.pdf

/media/pliki/zalaczniki/zalacznik-nr-1.docx

/media/pliki/zalaczniki/zalacznik-nr-2.docx