Accessibility
UE

SPOTKANIE OPŁATKOWE U „WSPANIAŁEJ RODZINKI „

Pośród  mroźnych dni grudniowych

Jest taki jeden szczególny dzień WIGILIA

Od lat naznaczona miłością

Tą naszą ludzką codzienną

Dzień gdzie przede wszystkim króluje

Miłość odwieczna, nieskazitelna i prawdziwa

Miłość Dzieciątka Jezus

Do każdego człowieka

W tej  świątecznej już atmosferze 15 grudnia 2011 roku grupa osób niepełnosprawnych „Wspaniała Rodzinka „  zorganizowała tradycyjnie spotkanie wigilijne z udziałem przedstawicieli władz gminnych, instytucji i innych organizacji oraz sponsorów w osobach : Wójta  Gminy Kaliska Pana Sławomira Janickiego, Przewodniczącego Rady Gminy Kaliska Pana Zbigniewa Toporowskiego, Kierownika GOPS Panią Beaty Wysokińskiej, Anny Kropidłowskiej – Prezesa Stowarzyszenia „Dziecko Miłości”, Janiny Szmidt – Skarbnika Stowarzyszenia „Dziecko Miłości” oraz  Pana Sławomira Trawickiego – właściciela Zakładu Kamieniarskiego w Kaliskach.

    Oprócz poczęstunku tradycyjnie podzieliliśmy się opłatkiem, śpiewaliśmy kolędy a na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania zostali obdarowani skromnym świątecznym upominkiem.

       Przy okazji zaproszeni goście złożyli opiekunom grupy tj. Wiesławie Zimny, Dorocie Pryba i Teresie Jagiełło gratulacje z okazji przyznania  im tytułu Wolontariusza  Powiatu Starogardzkiego  2011 roku podczas uroczystości organizowanej przez  Stowarzyszenie „Można Inaczej”  w dniu 10 grudnia 2011 roku

.