Accessibility
UE

Złote Gody Państwa Wandy i Janusza Piaseckich

Złote Gody Państwa Wandy i Janusza Piaseckich
 
W dniu 24 grudnia 2022r. Jubileusz 50-Lecia pożycia małżeńskiego obchodzą Państwo Wanda i Janusz Piaseccy. Dostojni Jubilaci poznali się w Gdyni. Tam też przez długie lata mieszkali. Od 15 lat są mieszkańcami naszej gminy. Jubilaci mają dwoje dzieci i czworo wnucząt.
Związek Państwa Piaseckich, przez lata, opierał się na wzajemnym zaufaniu i ogromnej miłości, gdyż Pan Janusz pracował w delegacji i długimi miesiącami przebywał poza domem. Pani Wanda, w tym czasie, zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci. Pracowała również zawodowo. Obecnie ten trudny czas Jubilaci mają już za sobą i cieszą się z każdej wspólnie spędzonej chwili.
Państwo Piaseccy są dumni ze swoich dzieci i wnuków. Martwi ich jedynie to, że nie mają ich blisko siebie.
Z okazji Złotych Godów, z serdecznymi życzeniami oraz medalami od Prezydenta RP z okazji 50-Lecia pożycia małżeńskiego odwiedzili Jubilatów: Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki i Kierownik USC Kaliska Beata Wysokińska. Jubilaci otrzymali także okolicznościową statuetkę.
Państwo Wanda i Janusz Piaseccy oraz wcześniejsi nasi Jubilaci stanowią dla swoich bliskich oraz dla nas wszystkich piękny przykład jak dbać i pielęgnować związek małżeński, by przetrwał on długie lata.
Szanownym Jubilatom życzymy: dużo zdrowia i jeszcze wielu wspólnie spędzonych lat. Wszystkiego najlepszego !!!