Accessibility
UE

Złote Gody Państwa Marii i Wiesława Roman

Złote Gody Państwa Marii i Wiesława Roman
 
W dniu 9 grudnia 2022r. Jubileusz 50-Lecia pożycia małżeńskiego obchodzą Państwo Maria i Wiesław Roman.
Mimo upływu lat, doczekawszy Złotych Godów, Państwo Roman nadal darzą się miłością i wzajemnym szacunkiem. Szanowni Jubilaci od 10-ciu lat mieszkają w naszej gminie. Wcześniej przez długie lata mieszkali w Gminie Lipno. Tam też pracowali zawodowo. Jubilaci poznali się w czasie nauki w Studium Nauczycielskim w Wymiślinie.
Państwo Maria i Wiesław Roman mają dwoje dzieci i 3 wnuków. Z okazji Jubileuszu Wójt Gminy Kaliska- Sławomir Janicki oraz Kierownik USC Kaliska- Beata Wysokińska odwiedzili małżonków, by wręczyć im, otrzymane od Prezydenta RP, medale za długoletnie pożycie małżeńskie oraz złożyć serdeczne życzenia: zdrowia, pomyślności i wszystkiego co najlepsze na kolejne, wspólnie spędzone lata.
Z tej okazji również wręczono Jubilatom okolicznościową statuetkę upamiętniającą ich jubileusz.
Szanownym Jubilatom - z okazji Złotych Godów -życzymy wszystkiego najlepszego – 100 lat !!!