Accessibility
UE

Zebranie wiejskie w miejscowości Studzienice

 

Zapraszam mieszkańców sołectwa Studzienice na  zebranie wiejskie, które odbędzie się  15 lutego 2023 roku o godz. 18:00 w Świetlicy Wiejskiej w Studzienicach

 

 

Tematyka zebrania wiejskiego:

  1. Rozpoczęcie zebrania – powitanie.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Informacja z realizacji wniosków z poprzedniego zebrania wiejskiego.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Wójta Gminy Kaliska o modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Studzienicach poprzez wymianę ogrzewania na powietrzną pompę ciepła.( podjęcie uchwały jest niezbędne w celu złożenia wniosku na dofinansowanie w ramach projektu „Aktywne Sołectwo Pomorskie 2023”)
  5. Omówienie spraw bieżących sołectwa.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie zebrania.

 

 

 

                                                                                                     Sołtys Sołectwa Studzienice                                                                                                            

                                                                                                            /-/ Marian Kujawski