Accessibility
UE

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 15 listopada 2023 roku  o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 27.04.2023 r.
  3. Kontrola problemowa zadania inwestycyjnego „ Budowa dróg wraz z rozbudową lub budową podziemnego zbiornika retencyjnego miejscowości Kaliska zagospodarowanie placów i parkingu”
  4. Sprawy organizacyjne.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.     

   

 

 

                                                                                                                    Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej           

                                                                                                                                      Marian Kujawski