Accessibility
UE

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 27 kwietnia 2023 roku  o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 15.03.2023 r.
  3. Informacja z realizacji wniosków.
  4.  Kontrola problemowa dotycząca funkcjonowania pod względem finansowo – organizacyjnym Urzędu Gminy Kaliska.
  5. Ocena wykonania budżetu gminy za 2022 rok, przygotowanie opinii w sprawie wykonania budżetu i sporządzenie wniosku absolutoryjnego dla Wójta Gminy Kaliska za 2022 rok.
  6. Sprawy organizacyjne.
  7. Wolne wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.     

   

 

 

                                                                                                                                                                        Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej

                                                                                                                                                                                           Marian Kujawski