Accessibility
UE

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 15 marca 2023 roku  o godz. 15:30
w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 07.12.2022 r.
  3. Wypracowanie zagadnień związanych z planowanym przeprowadzeniem kontroli problemowej dotyczącej funkcjonowania pod względem finansowo – organizacyjnym Urzędu Gminy Kaliska.
  4. Sprawy organizacyjne.
  5. Wolne wnioski. 
  6. Zakończenie posiedzenia.     

 

 

                                                                                                                                                                                          Przewodniczący  Komisji Reiwzyjnej

                                                                                                                                                                                                           Marian Kujawski