Accessibility
UE

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 12 października 2022 roku  o godz. 15:30 w budynku Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 08.06.2022 r.
  3. Informacja z realizacji wniosków.
  4. Kontrola Urzędu Gminy Kaliska pod względem działalności gospodarki komunalnej.
  5. Sprawy organizacyjne.
  6. Wolne wnioski. 
  7. Zakończenie posiedzenia.     

 

 

                                                                                                                         Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej

                                                                                                                                         Marian Kujawski