Accessibility
UE

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kaliska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 08 czerwca 2022 roku  o godz. 15:30
w budynku PSZOK.

 

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 01.06.2022 r.
  3. Kontynuacja kontroli dotyczącej gospodarki odpadami w Gminie Kaliska.
  4. Sprawy organizacyjne.
  5. Wolne wnioski. 
  6. Zakończenie posiedzenia.     

 

 

                                                        Przewodniczący  Komisji Rewizyjnej

                                                                     Marian Kujawski