Accessibility
UE

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Rady Gminy Kaliska

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Teresa Baczkowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 23.08.2022 r. o godz. 15:30
w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i powitanie zebranych oraz przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Przygotowanie placówek oświatowych na nowy rok szkolny 2022/2023.
  4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kaliska.
  5. Sprawy różne.
  6. Odpowiedzi na wnioski, informacje, sprawy różne i wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Przewodnicząca Komisji Edukacji,

                                                                                               Kultury i Spraw Społecznych

                                                                                                   Teresa  Baczkowska