Accessibility
UE

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

 

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Teresa Baczkowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się  28 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i powitanie zebranych oraz przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Przygotowanie placówek oświatowych na nowy rok szkolny 2023/2024.
  4. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kaliska.
  5. Sprawy organizacyjne i informacje.
  6. Wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                                                          Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

                                                                                                                                         Teresa Baczkowska