Accessibility
UE

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Teresa Baczkowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 16.08.2023 r. o godz. 10:00 w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i powitanie zebranych oraz przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Opiniowanie wniosku w sprawie udzielenia nagrody Wójta dla uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Kaliska.
  4. Sprawy organizacyjne.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                                                        Przewodnicząca Komisji Edukacji,

                                                                                                             Kultury i Spraw Społecznych

 

                                                                                                                Teresa Baczkowska