Accessibility
UE

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Teresa Baczkowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 13.12.2022 r. o godz. 15:30
w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i powitanie zebranych oraz przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Przedstawienie potrzeb osób i rodzin potrzebujących pomocy z uwzględnieniem okresu zimowego.
  4. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2023 rok.
  5. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kaliska.
  6. Odpowiedzi na wnioski, informacje, sprawy różne i wolne wnioski.
  7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

                                                           Przewodnicząca Komisji Edukacji,

                           Kultury i Spraw Społecznych

                                  Teresa Baczkowska