Accessibility
UE

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych

Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Teresa Baczkowska uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 25.10.2022 r. o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Kaliska- I piętro.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie i powitanie zebranych oraz przedstawienie i przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
  3. Podsumowanie wyników nauczania i sprawdzianu klas ósmych w roku szkolnym2021/2022.
  4. Najważniejsze działania oświatowe na rok szkolny 2022/2023
  5. Analiza sytuacji w zakresie opieki zdrowotnej, dostępność pacjentów do lekarzy rodzinnych i specjalistów.
  6. Opiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Kaliska.
  7. Odpowiedzi na wnioski, informacje, sprawy różne i wolne wnioski.
  8. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

                                                                                                                                       Przewodnicząca Komisji Edukacji,

                                                                                                                                            Kultury i Spraw Społecznych  

                                                                                                                                                  Teresa Baczkowska