Accessibility
UE

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i Spraw Gospodarczych

Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Zbigniew Malinowski uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się 28.08.2023 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

  1. Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych.
  2. Zapoznanie się z realizacją inwestycji wykonanych w 2022 i 2023 (Kaliskie Centrum Historyczno–Edukacyjne i oddziały Przedszkolne).
  3. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  5. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich posiedzeniach.
  6. Opiniowanie uchwał na LXVI Sesję Rady Gminy Kaliska.
  7. Sprawy bieżące.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                                Przewodniczący Komisji Budżetu
                                                                                    i do Spraw Gospodarczych

                                                                                       /-/ Zbigniew Malinowski