Accessibility
UE

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska

Zaproszenie na Posiedzenie Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska

 

Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Zbigniew Malinowski uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się  18.12.2023 r (poniedziałek). o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Kaliska.

 

Proponowana tematyka posiedzenia przedstawia się następująco:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Stwierdzenie kworum.

3. Przyjęcie Protokołu nr 7/2023 z Rady Gminy Kaliska z dnia 25 września 2023 r.

4. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednim posiedzeniu

  • Podczas VII Posiedzenia Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych nie zgłoszono wniosków.

5. Wypracowanie projektu planu pracy Komisji na rok 2024:

6. Opiniowanie projektów uchwał na LXXI Sesję Rady Gminy Kaliska.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie posiedzenia.

 

 

                                                                                 Przewodniczący Komisji Budżetu
                                                                                    i do Spraw Gospodarczych

                                                                                       /-/ Zbigniew Malinowski