Accessibility
UE

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska

Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Zbigniew Malinowski uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się  23.08.2022 r. (wtorek) o godz. 16:00 w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich posiedzeniach.

4. Opiniowanie uchwał na LI Sesję Rady Gminy Kaliska.

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

 

                                                                                                                                              Przewodniczący Komisji Budżetu
                                                                                                                                                    i do Spraw Gospodarczych

                                                                                                                                                         /-/ Zbigniew Malinowski