Accessibility
UE

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Rady Gminy Kaliska

Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Zbigniew Malinowski uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się  23.05.2022 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3. Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich posiedzeniach.

4. Opiniowanie uchwał na XLVIII Sesję Rady Gminy Kaliska

5. Sprawy bieżące.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie posiedzenia.

 

 

 

                                                                                                                                  Przewodniczący Komisji Budżetu
                                                                                                                                       i do Spraw Gospodarczych

                                                                                                                                         /-/ Zbigniew Malinowski