Accessibility
UE

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych

Przewodniczący Komisji Budżetu i do Spraw Gospodarczych Zbigniew Malinowski uprzejmie zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się  25.10.2022 r. (wtorek) o godz. 15:30 w sali narad Urzędu Gminy Kaliska.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.         Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.

2.         Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

3.         Informacja z realizacji wniosków zgłoszonych na poprzednich posiedzeniach.

4.         Zapoznanie się z realizacją inwestycji wykonanych w 2021 i 2022 (Klub Seniora i Klub Strażaka).

5.         Informacja o stanie przygotowania do zimy 2022/2023 r.

6.         Opiniowanie uchwał na LIII Sesję Rady Gminy Kaliska.

7.         Sprawy bieżące.

8.         Wolne wnioski.

9.         Zakończenie posiedzenia. 

 

 

                                                                                                                                      Przewodniczący Komisji Budżetu
                                                                                                                                          i do Spraw Gospodarczych

                                                                                                                                               /-/ Zbigniew Malinowski